На 24 януари мобилен пункт ще приема опасни отпадъци в районите „Нови Искър“ и „Кремиковци“

 

На 24 януари 2020 г., петък, мобилен пункт ще приема опасни отпадъци от бита в районите „Нови Искър“ и „Кремиковци. От 8:30 до 11:30 ч. пунктът ще бъде в гр. Нови Искър пред сградата на районна администрация на ул. „Искърско дефиле“ № 121. По-късно същия ден от 12:30 до 15:30 ч. той ще се премести на площада срещу кметството на ул. „Ангел Маджаров“ в кв. „Челопечене“.

Домакинствата ще могат да предават безвъзмездно уреди, съдържащи живак: термометри, прекъсвачи, лакове и бояджийски материали, домакински препарати и химикали, мастила и замърсени опаковки, както и лекарства с изтекъл срок на годност.

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата е плод на съвместните усилия на Столична община и "БалБок Инженеринг" АД и се прилага успешно на територията на общината от началото на 2012 година.

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на БалБок, Столична община и Столичен Инспекторат, както и на страницата на БалБок във Facebook.

 

21.01.2020