На 14.02.2020 г. в Дома за пълнолетни лица с физически увреждания, Военноинвалиден дом „Елена и Никола Иванови” ДПЛФУ в гр. Банкя, бе отбелязан Трифон Зарезан

На 14.02.2020 г. в Дома за пълнолетни лица с физически увреждания, Военноинвалиден дом „Елена и Никола Иванови” ДПЛФУ в гр. Банкя, бе отбелязан Трифон Зарезан. Директорът на Дома подряза лозовия храст в двора и приветства всички присъстващи. Празникът премина с много настроение на чаша вино. В него се включиха всички потребители и персонала.

17.02.2020