Проект на Нова Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания

Проект на Нова Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания

Публикувано на: 29.07.2016 г.

Вносител: арх. Здравко Здравков - главен архитект на Столична община

Доклад и проект за нормативен акт

29.07.2016