МС предостави на Столична община античния културно-комуникационен комплекс „Сердика“

Ще се организира музей, многофункционална зона за провеждане на културни събития, фестивали, концерти, театрални дейности и изложби

Министерският съвет предостави на Столична община стопанисването в следващите 10 години на античния културно-комуникационен комплекс „Сердика“. Решението създава условия за реставрация, експониране, управление и поддържане на обекта и развитие на културния туризъм. Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на научни, културни, образователни и туристически дейности, ще се извършват в съответствие със Закона за културното наследство от археологически или специализиран исторически музей в София.

"Ларгото" е изключително важен за София обект", каза доц. д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на София. Столична община още през 2009 г. започна да инвестира няколко археологически сезона и след това чрез „Метрополитен“ продължи. Извършиха се проучване и разкриване на археологическите артефакти на площ от 15 000 кв. м.

След решението на Министерски съвет предстои осигуряване на информационна система и оборудване, инсталиране на липсващата експозиция в зоната под бул. “Княгиня Мария-Луиза“. За тази цел Столична община е сключила договор с Националния исторически музей при БАН, който има най-богатата колекция от римската античност. В зоната ще бъдат доставени артефакти и от Регионалния исторически музей – София.

Ще се организира зона с музей в пространството под бул. “Княгиня Мария-Луиза“, многофункционална зона за провеждане на културни събития, фестивали, концерти, театрални дейности и изложби. Предвижда се организиране на исторически възстановки, анимация, както и детски работилници.

Обектът ще се управлява от Регионалния исторически музей – София.
 

Фотограф: Гео Калев

07.02.2018