Монтират делинеатори в зоните, забранени за движение на кръстовището бул. "Цариградско шосе" – "Ал. Малинов"

Физически ограничители тип "делинеатор" ще бъдат монтирани в зоните, забранени за движение и преминаване в рамките на пътния възел на бул. "Цариградско шосе" и бул. "Ал. Малинов".

Целта е физически да бъде ограничено движението на автомобили в тези зони, за да се избегне образуването на задръствания, да се повиши пътната безопасност и да се осигури по-добро канализиране на трафика през този пътен възел.

Решението за поставянето на делинеатори е взето след няколкомесечни наблюдения на транспортните потоци в пътния възел и поведението на водачите. В рамките на този период, бяха установени няколко блокирания както на бул. "Ал. Малинов", така и на бул. "Цариградско шосе" от нарушители, които, движейки се в забранените защриховани острови, засичат останалите участници в движението, което води до риск от ПТП и образуването на колони от чакащи автомобили, поради необходимостта от често спиране, за да могат нарушителите да се "включат" обратно в движението.

На снимките са нанесени местата на бул. "Ал. Малинов" и на бул. "Цариградско шосе", където ще бъдат монтирани делинеатори, с цел недопускане на преминаването на нарушители през тези зони.

 

 

20.12.2019