Мобилният събирателен пункт за район „Витоша“ ще има на 21 февруари 2020 (петък), от 8³° до 14³° часа

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

• Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни);
• Лакове и бояджийски материали;
• Домакински препарати и химикали;
• Мастила и замърсени опаковки;
• Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

Пунктът ще бъде разположен в кв. "Павлово" на ул. „Слънце“ № 2, пред районна администрация „Витоша“.

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата е плод на съвместните усилия на Столична община и "БалБок Инженеринг" АД. Тя се прилага с успех на територията на София от началото на 2012 г.

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на БалБок, Столична община и Столичен инспекторат, както и на страницата на БалБок във Facebook.

График на Мобилния събирателен пункт за 2020 г. и информационна листовка.

19.02.2020