Мобилният събирателен пункт за район „Студентски" е с ново място

 

Пунктът ще бъде на разположение на гражданите на 25 март 2022 (петък), от 8³° до 14³° часа в кв. "Дървеница", ул. „Димитър Стефанов" и ул. "8-ми декември" – на паркинга на УНСС.

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

  • Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни);
  • Лакове и бояджийски материали;
  • Домакински препарати и химикали;
  • Мастила и замърсени опаковки;
  • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

 

На 26 март (събота) по повод "Часът на Земята" гражданите ще имат още една възможност да предадат опасните отпадъци от дома.

Пунктът ще ви очаква на ул. „Париж" № 5, на паркинга пред  Столичен инспекторат от 8³° до 14³° часа.

"Часът на Земята" е най-голямата природозащитна инициатива в света, която се провежда в последната събота на март от 20:30 до 21:30 часа. През 2022 г. това ще се случи на 26 март.

По време на инициативата милиони хора по целия свят символично изгасят осветлението в домовете си за един час, а знакови сгради притъмняват фасадите си. Така всички заедно отправяме призив за по-устойчиво бъдеще, демонстрирайки какво влияние могат да имат малките постъпки върху голямата планета.

24.03.2022