Мобилният събирателен пункт ще бъде разположен в петък в "Красно село“

Мобилният събирателен пункт за опасни отпадъци, образувани от домакинствата, ще бъде разположен в район „Красно село“ на 13 март 2020 (петък), от 8³° до 14³° часа.

Пунктът ще бъде разположен в ж.к. "Хиподрума" на бул. „Цар Борис III“ № 41, на паркинга пред Общински културен институт „Красно село“.

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

• Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни);

• Лакове и бояджийски материали;

• Домакински препарати и химикали;

• Мастила и замърсени опаковки;

• Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

През този месец гражданите на София ще имат още една възможност да предадат своите опасни отпадъци в Мобилен пункт на 28 март, за който ще ви информираме подробно (б. ред. Съобщение за отмяна от 23.03.2020 г.).

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата е плод на съвместните усилия на Столична община и "БалБок Инженеринг" АД и се прилага успешно на територията на общината от 2012 г.

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на "БалБок", Столична община и Столичен инспекторат, както и на страницата на "БалБок" във Facebook. 

График на Мобилния събирателен пункт за 2020 г. 
Информационна листовка.
 

10.03.2020