Мобилният събирателен пункт на 21 януари 2022 г. ще бъде в два района – "Нови Искър" и „Кремиковци“

 

На 21 януари 2022 г. от 08:30 до 11:30 ч. пред районната администрация на гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ до МЦ № 31 и от 12:30 до 15.30 ч. в кв. "Челопечене" на ул. „Ангел Маджаров“ (на площада срещу кметството) в район „Кремиковци“ ще бъде разположен мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци от домакинствата.
Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци:

  • Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни);
  •  Лакове и бояджийски материали;
  • Домакински препарати и химикали;
  • Мастила и замърсени опаковки;
  • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.
Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на "БалБок", Столична община и Столичен инспекторат в раздел ГРАФИЦИ, както и на страницата на "БалБок" във Facebook.

 

19.01.2022