Мобилният събирателен пункт за район „Искър“ и „Панчарево“ ще бъде на 13 юли 2018

Мобилният събирателен пункт за район „Искър“ и „Панчарево“ ще бъде на 13 юли 2018 (петък)

Безплатно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

•             живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни);

•             лакове и бояджийски материали;

•             домакински препарати и химикали;

•             мастила и замърсени опаковки;

•             фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

Пунктът ще бъде разположен: 

От 8:30 до 11:30 часа – в район „Искър“ – на бул. „Кръстю Пастухов“ № 18, пред районна администрация „Искър“.

От 12:30 до 15:30 часа – ще се премести в с. Панчарево и ще бъде разположен на ул. „Самоковско шосе“ № 230, пред районна администрация „Панчарево“.

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на Столична община и "БалБок Инженеринг" АД, се прилага успешно на територията на общината за седма поредна година.

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на "БалБок" (www.balbok.com) и Столична община (www.sofia.bg/waste), както и на страницата на БалБок във Facebook (https://www.facebook.com/pages/BalBok/485845981464869). 

10.07.2018