Мобилен събирателен пункт за отпадъци в райони „Лозенец“ и „Триадица“

За втори път през тази година ще има Мобилен събирателен пункт за райони „Лозенец“ и „Триадица“.

Пунктът ще бъде разположен на 14 септември (петък) от 8.30 до 14.30 часа на бул. „Арсеналски“ № 97, на паркинга до светофара на кръстовището с ул. „Богатица“.

Гражданите ще имат още една възможност безвъзмездно да предадат следните опасни битови отпадъци:

  • живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни);
  • лакове и бояджийски материали;
  • домакински препарати и химикали;
  • мастила и замърсени опаковки;
  • фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на Столична община и "БалБок Инженеринг" АД, се прилага успешно на територията на общината за седма поредна година.

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на "БалБок" (www.balbok.com) и Столична община (www.sofia.bg/waste), както и на страницата на БалБок във Facebook (https://www.facebook.com/pages/BalBok/485845981464869).  

График на Мобилния събирателен пункт за 2018 г. и електронна листовка 2018.

12.09.2018