Мобилeн събирателен пункт за опасни отпадъци ще бъде разкрит в район „Искър“ и „Панчарево“

 

Пунктовете ще работят на 9 юли 2021 г. (петък), като ще бъде разположен:  

От 830 до 1130 часа – район „Искър“ – бул. „Кръстю Пастухов“ № 18, пред районна администрация „Искър“.

От 1230 до 1530 часа ще се премести в с. Панчарево – ул. „Самоковско шосе“ № 230, пред районна администрация „Панчарево“.

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

  • Живак и уреди, съдържащи живак (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни);
  • Лакове и бояджийски материали;
  • Домакински препарати и химикали;
  • Мастила и замърсени опаковки;
  • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на Столична община и "БалБок Инженеринг" АД, се прилага успешно на територията на общината от началото на 2012 г.

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на БалБок, Столична община и Столичен инспекторат, както и на страницата на БалБок във Facebook.  

Изтеглете:

График на Мобилния събирателен пункт за 2021 г.

Информационна листовка

06.07.2021