Мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци от домакинства ще бъде разположен в „Люлин“ и „Банкя“

На 7 август 2020 г. (петък) в два столични района, „Люлин“ и „Банкя“, ще бъде разположен мобилен събирателен пункт за събиране на опасни отпадъци от домакинства.

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

• Живак и уреди, съдържащи живак (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
• Лакове и бояджийски материали
• Домакински препарати и химикали
• Мастила и замърсени опаковки
• Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

Пунктът ще бъде разположен:

• От 8:30 до 11:30 часа на бул. „Захари Стоянов“ № 15 (пред районна администрация „Люлин“)

• От 12:30 до 15:30 часа ще се премести в гр. Банкя на ул. „Цар Симеон“ № 1, пред районна администрация „Банкя“.

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

 

05.08.2020