Мобилен пункт за опасни отпадъци от домакинства ще бъде позициониран в три района

Планираната тридневна есенна кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще се проведе на 28-ми, 29-ти и 30-ти октомври.

Мобилният събирателен пункт ще бъде разположен, както следва:

- 28.10.2021 (четвъртък) от 08:30 ч. до 14:30 ч., бул. "Янко Сакъзов" на входа на парк "Заимов" срещу ул. "Васил Априлов", район „Оборище“;

- 29.10.2021 (петък) от 08:30 ч. до 14:30 ч., жк. "Младост 4", на входа на парк "Сухото дере" откъм ул. "Самара" – бл. 440, район „Младост“;

- 30.10.2021 (събота) от 08:30 ч. до 14:30 ч., ул. "Плакалница" № 51, пред районна администрация "Подуяне", район "Подуяне".

 

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

∙ Живак и уреди, съдържащи живак (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни);

∙ Лакове и бояджийски материали;

∙ Домакински препарати и химикали;

∙ Мастила и замърсени опаковки;

∙ Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

 

За повече информация и въпроси – телефон 0700 11 750 (на цената на един градски разговор).

07.10.2021