Мобилен пункт ще събира опасни отпадъци в районите „Оборище“, „Изгрев“ и „Младост" от 18 до 20 април

От 18 до 20 април 2019 г.  ще се проведе тридневна кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата в три столични района – „Оборище“, „Изгрев“ и „Младост“.

Мобилният пункт ще бъде разположен от 8.30 до 14.30 часа във:

  • Район „Оборище“ – на 18 април,  четвъртък – бул. „Янко Сакъзов“, на входа на парк „Заимов“, срещу ул. „Васил Априлов“;
  • Район „Изгрев“ – на 19 април, петък – ж.к. „Дианабад“, ул. „Васил Калчев“ и ул. „Владимир Трендафилов“, пред магазин Т Маркет;
  • Район „Младост“ – на 20 април, събота  – ж.к. „Младост 1“, бул. „Андрей Сахаров“, на паркинга пред магазин CHINA CITY (между бл. 44 и бл. 45).

Гражданите ще могат да предават безвъзмездно следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

  • Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
  • Лакове и бояджийски материали
  • Домакински препарати и химикали
  • Мастила и замърсени опаковки
  • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата се прилага в София от началото на 2012 г. и е плод на съвместните усилия на Столична община и "БалБок Инженеринг" АД.

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на "БалБок" (www.balbok.com), Столична община (www.sofia.bg/waste) и Столичен инспекторат, както и на страницата на "БалБок" във Facebook (https://www.facebook.com/pages/BalBok/485845981464869). 

16.04.2019