Мирослав Боршош: Огромен е недостигът на медицински сестри в яслите, има незаети над 100 места. Необходима е промяна в наредба на Министерство на здравеопазването

Зам.-кметът на Столична община по образование и култура провери изграждането на детска градина в район „Искър“

 

"Столична община не е спирала да инвестира в изграждане на нови сгради на детски градини през последните години за решаване на проблема с недостига на места, но днес пред нас стои въпросът за липсата на медицински сестри, които да работят. Изключително трудно е намирането на медицински сестри за яслените групи в детските градини. Има незаети над 100 места за медицински сестри. Затова сме изпратили писма до Министерство на здравеопазването с искане за промяна на Наредба 26." Това каза днес заместник-кметът на Столична община по образование и култура Мирослав Боршош при проверка на изграждането на нова сграда към ДГ „Детски рай“ в район „Искър“ заедно с зам.-кмета по строителство инж. Ангел Джоргов и кмета на района Ивайло Цеков.

"Необходимо е да се допусне и педагози да работят в яслените групи. Остаряло е схващането, че яслената грижа е медицинска грижа, – коментира също Боршош. –  Това не означава, че медицинските сестри не са необходими, напротив тяхната роля е изключително важна, но за решаването на проблема е нужно да се допусне и педагози да могат да работят в яслените групи" – уточни също зам.-кметът по образование.

Само за трите яслени групи в тази детска градина са необходими 6 медицински сестри. Може да се окаже, че ще имаме нови просторни, хубави помещения, а без медицински персонал, който да обгрижва нашите деца" – посочи директорът на детска градина „Детски рай“ Мария Йорданова.

"От 2005 година насам София започва с недостиг на детски градини около 100 обекта, което е в резултат на приватизирани сгради, на пожароопасни стари сгради и етернитови, които трябваше да бъдат изградени наново. Решението на проблема е само ново строителство" – каза също Боршош. По думите му районните кметове имат отговорност за строителството. Столична община не е отказала на нито един кмет, а те са от различни политически сили, напълно избираеми, да получи финансиране за изграждането на детски градини.

Към момента на територията на Столична община са сключени договори за проектиране и строителство на 35 детски градини, от които в 18 са в процес на строителство и се изпълняват строително-монтажни работи, а за 17 се изготвят инвестиционни проекти – каза зам.-кметът по строителство Ангел Джоргов.

"Строителните дейности в детска градина „Детски рай“ в ж.к. “Дружба 2“ започнаха през март 2021 г. Изградена е нова двуетажна сграда, с която се разширява детската градина с четири нови групи – 1 градинска и 3 яслени. Направена е и топла връзка към съществуващата сграда. Цялостно е санирана старата сграда. Изградени са четири нови детски площадки" – посочи кметът на район „Искър“ Ивайло Цеков.

Обновени са и четири от съществуващите детски площадки. Извършена е подмяна на настилките в целия двор, като е осигурена и достъпна среда. След разширението детската градина ще има общо 14 групи.

 

 

 

18.04.2022