Мирослав Боршош: 253 организации ще бъдат финансирани от Столична община за развитие на спорта


111 спортни клуба ще получат финансиране по Програма за развитие на детско-юношеския спорт.

900 000 лева са определени за подпомагане дейността на децата и младежите от 44 спортни клуба, развиващи колективни и 67 спортни организации, развиващи индивидуални спортове.

Дейностите включват участия на турнири и състезания, подготвителни лагери, материално-техническо оборудване и други.

За поредна година Столична община ще осигури възможности за извънкласни дейности по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта.

Финансирани по Програмата са 142 проекта на стойност 390 000 лв. От тях – 59 на столични образователни институции, за организиране и провеждане на спортни занимания, активности и празници за деца и ученици. 25 районни администрации и кметства на малки населени места ще популяризират здравословния начин на живот с турнири и кампании. 58 неправителствени организации ще осигурят на столичани разнообразни активности, в сферата на образованието, културата и спорта.

Дейностите по двете програми са с продължителност от месец юли до края на годината.

14.07.2022