Начало на кампанията по набиране на проектни предложения по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви началото на кампанията по набиране на проектни предложения по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност.

Програмата се състои от два компонента:
Компонент 1 – изграждане на достъпна среда за хора с увреждания в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства.
Компонент 2 – осигуряване на лична мобилност за хората с увреждания чрез приспособяване/преустройство на лек автомобил и обучение за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство.

По Компонент 1 от Програмата може да кандидатства всеки собственик на индивидуална жилищна сграда, който е лице с трайни увреждания и се придвижва с инвалидна количка, или в чието семейство има член, който е лице с трайни увреждания, придвижващо се с инвалидна количка и/или дете с определени вид и степен на увреждане, придвижващо се с инвалидна количка, както и с постоянен адрес в същата индивидуална жилищна сграда. Възможност да се възползва от финансирането ще има и всяко юридическо лице – сдружение, учредено и вписано по Закона за управление на етажната собственост, когато собственик на жилище в жилищната сграда в режим на етажна собственост е лице с трайни увреждания, придвижващо се с инвалидна количка, или в чието семейство има член, който е лице с трайно увреждане и се придвижва с инвалидна количка и/или дете с определени вид и степен на увреждане, придвижващо се с инвалидна количка, както и с постоянен адрес в същото жилище.
 
Финансовата рамка на едно проектно предложение по Компонент 1 на Програмата е между 10 000 лева и 100 000 лева с ДДС. Важно е потенциалните кандидати да знаят, че първо трябва да получат писмо за подкрепа и допустимост на кандидатстването по Компонент 1 от съответните дирекции „Социално подпомагане”, след което да пристъпят незабавно към събиране на документи за кандидатстване.
 
По Компонент 2 от Програмата може да кандидатстват хора с трайни увреждания с доказан дефицит на долни и/или горни крайници, въз основа на медицинска експертиза. Необходим е и документ за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление на МПС от транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК) или от транспортната централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК).
 
Допустимо за финансиране по този компонент може да бъде всяко проектно предложение за изменение или приспособяване в конструкцията на органите за управление на МПС както и обучение за придобиване на правоспособност от кандидата, при липса на такова. Финансовата рамка на едно проектно предложение по Компонент 2 на Програмата е до 8 000 лева с ДДС.
 
Хората с увреждания могат да кандидатстват в рамките на годината и по двата компонента, но поотделно – с две отделни заявления, при положение че отговарят на заложените изисквания.
 
Срокът за подаване на предложенията е до 30 септември 2019 г.

Подробна информация за условията и документите за кандидатстване по Програмата - на интернет страницата на МТСП www.mlsp.government.bg, секция „Политика за хората с увреждания“, рубрика „Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност“.
 
За допълнителни въпроси и оказване на съдействие може да се свържете с направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“ при Столична община на тел. 02/ 9377214.

26.08.2019