Михаел Шнайдер: София е добър пример в привличането и усвояването на европейски средства

София е добър пример в привличането и усвояването на европейски средства.

Комитетът на регионите оценява високо реализираните проекти в града. Това каза Михаел Шнайдер, председателят на групата на ЕНП в Европейския Комитет на регионите, на среща с кмета на София Йорданка Фандъкова днес в сградата на Столичната община.

Кметът Фандъкова посочи, че през последните години София се развива усилено благодарение на работата във всички сектори. Напредъкът дължим на образованите и предприемчиви хора, които работят тук. През последните години инвестирахме сериозно в развитие на базовата инфраструктура и сега насочваме средства в обновяване на кварталите и парковете.

София създава 40% от Брутния вътрешен продукт на страната. В последните години София се развива и утвърждава като една от европейските столици с най-голям ръст на стартиращите компании в Ай Ти сектора и най-голям брой на създадените фирми в областта на информационните и комуникационните технологии. Над 18% от БВП на София се създава от този сектор, посочи заместник-председателят на Столичния общински съвет Николай Стойнев. Заетите в Ай Ти сектора са над 25 хил. души, като статистиката отчита ежегоден ръст.

Образованието е един от основните ни приоритети. Обръщаме специално внимание на образованието на Ай Ти специалисти, посочи също кметът Фандъкова.

България успя да постави на здрави основи развитието си благодарение на европейската солидарност, каза председателя на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие към Столичния общински съвет Малина Едрева.

Развитието на София през последните години и разкриването на културно-историческото наследство – едно от най-уникалните богатства на града, допринесе за засилване на интереса на туристи към българската столица. През последните години ръстът на туристите е 60%.

17.03.2017