Миене на улици по зони и карета започва в пет столични района

От 2 до 24 юли ще започне миене на улици по зони и карета в пет столични района: „Оборище“, „Възраждане“, „Средец“, „Триадица“ и „Красно село“. Дейностите ще се извършат поетапно.

Направена е организация на работата с екипите на Общинска полиция, Пътна полиция към СДВР, "Център за градска мобилност", Столичен инспекторат и фирмите, извършващи дейност „Чистота“.

Миенето ще се извърши в интервала от 07.30 до 16.30 ч.
 
За да се извърши организация, е необходимо собствениците на автомобили да преместят своите превозни средства от уличните платна в дните, определени за миене. Разработени са графици за работа.

Автомобилите, които не са  преместени доброволно, ще бъдат принудително премествани в съседни улици. За новото местоположение на превозното средство информация може да се получи в съответното Районно управление на СДВР.

При неподходящи метеорологични условия дейносттите може да бъдат отложени.

График за миене - район Възраждане

График за миене - район Красно село

График за миене - район Оборище

График за миене - район Средец

График за миене - район Триадица

 

29.06.2018