Мият улици и пътни знаци в кварталите


Измиване на улици и пътни знаци се изпълнява в кварталите. Дейностите се извършват по график, като днес се работи в район „Красно село“.

От 1 до 5 юни се мият улици като „Лайош Кошут“, „Люлин планина“, „Св. Иван Рилски“ и др.

Мият се улици, тротоари и пътните знаци. Дейностите се изпълняват, след като предварително са проверени и почистени дъждоприемните шахти.

Дейностите ще се извършват поетапно, като за периода на миене движението, престоят и паркирането ще бъде временно забранено, както ще бъдат закрити зоните за платено паркиране – „синя“ и „зелена“ зона и „служебен абонамент".

Организацията за изпълнение се извършва от екипи на  Столичен инспекторат, фирмите по чистота, "Център за градска мобилност", Пътна полиция – СДВР, Общинска полиция, „Софийска вода“ АД.

Контрол по изпълнението се осъществява от Столичен инспекторат.

Напомняме на водачите на превозни средства да не паркират на улиците, които са обявени в графика, за да не се възпрепятства миенето.

Автомобилите, които пречат, ще бъдат премествани принудително. За новото местонахождение на автомобила може де се получи информация на тел: 0700 13 233.

Подробна информация гражданите могат да намерят на сайта на Столичен инспекторат в секция ГРАФИЦИ, както на телефон 02 987 5555  в Оперативния център.

 

 

 

03.06.2021