Мият през нощта бул. „Симеоновско шосе“


Във връзка с измиване на пътните платна на „Симеоновско шосе“ се въвеждат промени в организацията на движение.

От 00:30 часа до 2:00 часа на 17 юли се забраняват влизането на пътни превозни средства последователно по западното пътно платно, а след това по източното пътно платно на бул. „Симеоновско шосе“ в участъка от СОП до ул. „Проф д-р Иван Странски“.

От 2:00 часа до 4:30 часа на 17 юли се забранява влизането на пътни превозни средства  последователно първо в източното пътно платно, а след това по западното на бул. „Симеоновско шосе“ в участъка от ул. „Проф. д-р Иван Странски“  до бул. „Д-р Г. М. Димитров“.
 
16.07.2021