Метрополитен ЕАД обявява конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от първи и втори метродиаметър

”М Е Т Р О П О Л И Т Е Н" ЕАД – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОБЯВЯВА 
          КОНКУРСИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

от ПЪРВИ и ВТОРИ МЕТРОДИАМЕТРИ
С НАЧАЛНА КОНКУРСНА МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА, КАКТО СЛЕДВА:

1. МС „Обеля”
павилион № 8 (2,46 кв.м.)  - 11,50 евро/кв.м.
Предмет на дейност: по предложение на кандидата (без производство на храни)

2. МС „Сливница”, ЮВ
помещение № 13 (4,75 кв.м.)  - 11,50 евро/кв.м.
Предмет на дейност: по предложение на кандидата (без производство на храни)

3. МС „Люлин”, ЗВ
помещение № 5 (14,00 кв.м.) - 11,50 евро/кв.м. със складово помещение № 1 (4,00 кв.м.) - 5,75 евро/кв.м.
Предмет на дейност: по предложение на кандидата

4. МС „Западен парк”, ИВ
помещение № 5А (15,00 кв.м.) - 7,00 евро/кв.м.
Предмет на дейност: по предложение на кандидата

5. МС „Вардар”, ИВ
помещение № 7Б (16,08 кв.м.) - 7,00  евро/кв.м.
Предмет на дейност: по предложение на кандидата       

6. МС „Вардар”, ИВ
помещение № 13 (8,00 кв.м.) -  9,00 евро/кв.м.
Предмет на дейност: каса за комунални услуги

7. МС „Вардар”, ИВ
павилион № 1 (8,00 кв.м.) -  7,00 евро/кв.м.
Предмет на дейност: по предложение на кандидата (без производство на храни)                           

8. МС „Вардар”, ИВ
павилион № 2 (8,00 кв.м.) -  7,00евро/кв.м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата (без производство на храни)

9. МС „Вардар”, ИВ
павилион № 3 и № 4  (17,00 кв.м.) - 7,00 евро/кв.м.
Предмет на дейност: по предложение на кандидата (без производство на храни)                         

10. МС „Константин Величков”, ИВ
помещение № 2 и № 3 (18,00 кв.м.) - 11,50 евро/кв.м.
Предмет на дейност: по предложение на кандидата (без производство на храни)

11. МС „Константин Величков”, ИВ
помещение № 4 и № 5 (10,50 кв.м.) -  11,00 евро/кв.м.
Предмет на дейност: по предложение на кандидата (без производство на храни)                                                     

12. МС „Константин Величков”, ЗВ
помещение № 1А (11,00 кв.м.) - 11,50 евро/кв.м.
Предмет на дейност: по предложение на кандидата

13. МС „Константин Величков”, ЗВ
помещение № 2 (114,40 кв.м.) - 4,00 евро/кв.м.
Предмет на дейност: по предложение на кандидата

14. МС „Опълченска”, ЗВ
помещение № 3 (10,35 кв.м.) - 11,50 евро/кв.м.
Предмет на дейност: по предложение на кандидата (без производство на храни)

15. МС „Сердика”, ИВ
помещение № 6 (4,00 кв.м.) - 17,00 евро/кв.м.
Предмет на дейност: по предложение на кандидата (без производство на храни)

16. МС „СУ Св. Климент Охридски”, ИВ
помещение № 1 (8,85 кв.м.) - 17,00 евро/кв.м.
Предмет на дейност: каса за комунални услуги

17. МС „СУ Св. Климент Охридски”, ИВ
помещение № 4 (8,00 кв.м.) - 17,00 евро/кв.м.
Предмет на дейност: по предложение на кандидата (без производство на храни)

18. МС „СУ Св. Климент Охридски”, ИВ
помещение № 5.2 (53,41 кв.м.) - 17,00 евро/кв.м.
Предмет на дейност: по предложение на кандидата

19. МС „Фр. Жолио Кюри”
помещение № 9 (40,65 кв.м.) - 9,00 евро/кв.м.
Предмет на дейност: по предложение на кандидата

20. МС „Г. М. Димитров”, вест. 2
помещение № 2 (13,50 кв.м.) - 11,50 евро/кв.м. 
Предмет на дейност: каса за комунални услуги

21. МС „Г. М. Димитров”, вест. 2
помещение № 7 (11,00 кв.м.) - 11,50 евро/кв.м.
Предмет на дейност: каса за комунални услуги

22. МС „Младост 1”, вест. 1
помещение № 1 (54,00 кв.м.) - 15,00 евро/кв.м. 
Предмет на дейност: каса за комунални услуги

23. МС „Младост 3”, ЗВ
помещение № 8.4 (18,05 кв.м.) - 7,00 евро/кв.м.
Предмет на дейност: по предложение на кандидата (без производство на храни)

24. МС „Александър Малинов”, СВ
помещение № 5.3 (25,00 кв.м.) - 11,50 евро/кв.м.
Предмет на дейност: по предложение на кандидата (без производство на храни)

25. МС „Бели Дунав”
помещение № 5 (15,00 кв.м.) - 11,50 евро/кв.м.
Предмет на дейност: по предложение на кандидата

26. МС „Лъвов мост”, ниво „подлез-4”
помещение № 316.1 (40,00 кв.м.) -  4,00 евро/кв.м. 
Предмет на дейност: каса за комунални услуги

27. МС „НДК”, ЮВ
помещение № 3 (25,87 кв.м.) - 11,50 евро/кв.м.
Предмет на дейност: по предложение на кандидата (без производство на храни)

28. МС „НДК”, подлез
помещение № 26 (31,79 кв.м.) - 11,50 евро/кв.м.
Предмет на дейност: по предложение на кандидата (без производство на храни)

29. МС „Витоша”, северен подлез
помещение № 5 (19,80 кв.м) -  15,00 евро/кв.м.
Предмет на дейност: по предложение на кандидата (без производство на храни)

30. МС „Витоша”, северен подлез
помещение № 6 (17,64 кв.м) - 15,00 евро/кв.м.
Предмет на дейност: по предложение на кандидата (без производство на храни)

                                  

НАЧАЛНАТА КОНКУРСНА МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА за 1 кв.м. е  БЕЗ ДДС.

Цена на конкурсната документация: 80 лв. (с ДДС).

Депозит за участие в конкурса: по 3000 лв.

Закупуване на конкурсна документация за участие: от 29.09.2017 г., всеки работен ден до 17.10.2017 г., вкл., от 10.00 ч. до 12.00 ч., на адрес: София, ул. ”Княз Борис І” № 121, ”Метрополитен” ЕАД – стая 50 и стая 52.

Подаване на предложенията на участниците: в Деловодството на „Метрополитен” ЕАД на горния адрес до 12.00 часа на 18.10.2017 г.

Конкурсите ще се проведaт от 14,00 часа на 18.10.2017 г. на горния адрес.   

Условията на конкурсите, изискванията към участниците и списъкът на документите за представяне от кандидатите, са съгласно Конкурсната документация.

Оглед на обектите се извършва всеки работен ден, до подаване на предложенията, от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа чрез Началник Метростанция.

Тел. за въпроси към организаторите на конкурсите: 921-20-45,  921-21-51.

29.09.2017