Информация за организацията на административното обслужване в централна администрация на Столична община (ул. "Московска" № 33)

 

МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНАВИРУС COVID-19 НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Във връзка с разпространението на COVID-19 и обявената от Световната здравна организация степен на спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на заболяването, необходимите мерки за недопускане и ограничаване разпространението му на територията на Столична община, съобразно възложеното с писмо № 07-49/05.03.2020 г. на Столична РЗИ в т.ч. засилен контрол от страна на ръководството на сградите/обектите за обществено обслужване съобразно Заповед № СОА20-РД09-1458/09.03.2020 г. на кмета на Столична община, Ви молим и се надяваме да проявите необходимата здравна култура и разбиране към ситуацията като:

ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ СЕ ИЗВЪРШВА ЧРЕЗ ПОСТАВЕНАТА ВЪВ ФОАЙЕТО НА ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ("МОСКОВСКА" № 33) ПРОЗРАЧНА КУТИЯ, КАТО, В СЛУЧАЙ ЧЕ ЖЕЛАЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВХОДЯЩ РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР, МОЛЯ НАПИШЕТЕ ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР, НА КОЙТО ДА СЕ СВЪРЖЕМ С ВАС, ИЛИ ЕЛЕКТРОННА ПОЩА, НА КОЯТО ДА ВИ ИЗПРАТИМ НЕОБХОДИМАТА ИНФОРМАЦИЯ!

С ЦЕЛ ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ МОЛЯ ПОЛЗВАЙТЕ ПЛИКОВЕТЕ, ПОСТАВЕНИ НАД КУТИЯТА ЗА ЗАПЕЧАТВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ.

В СЛУЧАЙ ЧЕ ДОКУМЕНТАЦИЯТА Е В ГОЛЯМ ОБЕМ, МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ НА ПОСОЧЕНИТЕ ВЪВ ФОАЙЕТО ТЕЛЕФОНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НЕОБХОДИМАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПРИЕМАНЕТО ИМ.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОВОД АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И ВЪПРОСИ ЗА СЪЗДАДЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ МОЛЯ ПОЛЗВАЙТЕ ТЕЛЕФОНА ПРЕД КУТИЯТА:

0889 11 49 01

МОЛЯ СПАЗВАЙТЕ МИНИМАЛНА ДИСТАНЦИЯ ОТ 1 МЕТЪР МЕЖДУ ПОСЕТИТЕЛИТЕ С ЦЕЛ НЕДОПУСКАНЕ НА СТРУПВАНЕ. 

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ СТОЛИЧНА ОБЩИНА ПРИЕМА ЕЛЕКТРОННО ДОКУМЕНТИ НА ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЧРЕЗ ЧЕТИРИ КОМУНИКАЦИОННИ КАНАЛА:

 

• Система за сигурно електронно връчване – https://edelivery.egov.bg/Account/Register 

• Подаване на електронно подписани документи чрез сайта на СО – https://svc.sofia.bg/ 

• Контактен център на Столична община – https://call.sofia.bg/ 

• Електронни услуги – https://usl.sofia.bg/ePortal/ 

 

ИЗВИНЯВАМЕ СЕ ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО!

10.03.2020