Мерки на „Софийска вода“ за ограничаване разпространяването на COVID-19

Във връзка с нарастващото разпространение на COVID-19 в страната и обявеното извънредно положение Ви информираме, че днес „Софийска вода“ АД сформира Кризисен щаб за координиране и предприемане на навременни и адекватни действия при възникналата кризисна ситуация, под ръководството на изпълнителния директор на компанията г-н Васил Тренев.

Сформираният Кризисен щаб е създаден с цел да одобрява и изпълнява конкретни мерки за безопасност, както и да привежда в действие незабавно всички указания, издадени от Националния и Столичния кризисен щаб. За тази цел от днес той е в ежедневна готовност.  

На първата си среща днес Кризисният щаб потвърди предприетите досега мерки и предприе нови спешни действия за сигурност на клиентите на „Софийска вода“ АД в следния обобщен ред:

1. Регулярна дезинфекция на помещенията на Центровете за обслужване на клиенти (ЦОК), като допълнително всички посетители са призовани да изчакват реда си отвън. Същевременно е направена реорганизация на работното пространство, като е осигурено по-голямо разстояние между приемните бюра, както и са осигурени предпазни средства за служителите в офисите. На този етап остава и въведеното ограничение на работното време в ЦОК при следния график:

  • ЦОК Бизнес парк: от 08:00 часа до 17:00 часа (понеделник – петък) с 1 час обедна почивка от 12:00 часа до 13:00 часа, през която ще се извършва и дезинфекция на помещението;
  • ЦОК Мега Мол и ЦОК ЦУМ: от 09:00 часа до 18:00 часа (понеделник – петък) с 1 час обедна почивка от 13:00 часа до 14:00 часа, през която ще се извършва и дезинфекция на помещението. Двата офиса са в готовност да бъдат затворени изцяло при последващи по-строги ограничения, наложени от Националния кризисен щаб;
  • ЦОК НАГ и Мобилен център временно преустановяват работа;
  • Всички онлайн канали за услуги и контакт с дружеството, както и денонощният безплатен телефон 0800 1 21 21 остават отворени за клиенти.

2. Издадено е разпореждане към всички проверители на водомери да приемат данни за отчет от клиенти дистанционно или чрез оставена бележка на входните врати на домовете им.

3. Силно ограничени остават всички останали услуги с пряк контакт с индивидуални клиенти – подмяна на водомери, поставяне на пломба и др. При неотложна необходимост са предвидени предпазни средства за служителите на „Софийска вода“.

4. Временно са преустановени всички организирани външни посещения на обектите и съоръженията на дружеството.  

5. Експлоатационната дейност на дружеството, отстраняване на аварии по мрежата и изграждане на нова инфраструктура ще продължи да се изпълнява при осигурени предпазни средства за служителите на „Софийска вода“ АД. Компанията ни работи в тясно сътрудничество и гъвкава координация със своите подизпълнители по поддръжка на водопроводната и канализационната мрежа.

При всяко едно развитие на кризисната ситуация Щабът на „Софийска вода“ АД е в готовност за реакция, за да работи в екип с институциите в общите усилия да запазим здравето и безопасността на жителите на столицата ни.

Считано от 13.03.2020 г., със Заповед ДР № 101 (копие от която приложено Ви изпращаме), с цел задействане на План за продължаване на дейността на „Софийска вода“ АД, е сформирана комисия за действие при Главен инцидент.

Оставаме в готовност за следване на указанията и съвместни действия с Кризисния щаб на Столична община.

13.03.2020