Механизирано и ръчно метене на листа се извършва във всички райони на София

Продължава почистването на падналите есенни листа в София, като екипите, ангажирани с дейностите, извършват метене на тротоари, улици и булеварди във всички райони на града. Дейностите са възложени по график и се изпълняват превантивно с цел осигуряване на чистотата на пътните платна и дъждоприемните шахти. Ежедневно почистването на шумата се извършва механизирано с мотометачки и ръчно и приоритетно работата започва от улици и булеварди, по които се движи обществения транспорт, след 9.00 часа се навлиза в по-малките квартални улици. Дейностите се контролират от екипи на Столичен инспекторат.

Събраната шума се транспортира до инсталацията за зелени отпадъци в "Ханбогров", където се преработва в компост, предназначен за обогатяване на паркове и градини.

Във връзка с прогнозата за валежи и жълт код за София районните администрации осигуряват дежурни. Пет екипа на Дирекция "Аварийна помощ и превенция" извършват обходи и реагират на сигнали.

Столична община изпълнява и "Програма за планово почистване на речните корита". Към момента са почистени 114 бр. участъци от речни корита, дерета и отводнителни канали с обща дължина над 66 км. Почистени са речни корита на територията на почти всички районни администрации, в т.ч. "Възраждане", "Оборище", "Красно село", "Изгрев", "Нови Искър", "Кремиковци", "Панчарево", "Банкя", "Връбница", "Лозенец". Успоредно с това са почистени и 5 км от река Искър – от Летище София до Чепинско шосе.

До края на месец ноември предстои почистването на още 40 бр. участъци с обща дължина 29 км. Осигурява се проводимостта на реките. Предстои да се работи основно в райони "Витоша", "Триадица", "Овча купел", "Подуяне" и "Студентски".

Осигурява се и проводимостта на 500 метровите участъци след язовирните стени на язовирите общинска собственост. Създадена е организация за следене на водното ниво и контролираното изпускане на водни обеми.

23.10.2017