Медицински Център XXXI ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на помещение за дентална медицина, находящо се на III етаж, в сградата на дружеството
Медицински Център XXXI ЕООД,
гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле" № 121
 
КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ДЕНТАЛНА ДЕЙНОСТ
 

На основание чл. 22, ал. 5 Наредбата за общинските лечебни заведения, приета с Решение № 55 по протокол № 58 от 11.02.2010 г. на Столичния Общински Съвет и Решение от 15.10.2010 г. на Управителя на дружеството за обявяване на конкурс за отдаване под наем на помещение за дентална медицина, с полезна площ от 57 кв.м., находящо се на III етаж, в сградата на дружеството - Медицински център XXXI ЕООД, гр. Нови Искър, ул. Искърско дефиле" №21. - обявява конкурс за отдаване под наем на помещение за дентална медицина, за срок от 36 месеца с начална цена 3.00 лева за един квадратен метър.

Съгласно решението, огледите могат да бъдат извършвани от 14.11.2010 г. до 14.12.2010 г. от 9.00 до 16.00 часа.

Документация за участие може да се закупи всеки работен ден, считано от 24.11.2010 г. до 14.12.2010 г., от 9.00 до 16.00 часа на посочения адрес, стая 236 на II етаж, след заплащане на сумата от 80 лева в счетоводството на дружеството.

Конкурсът ще се проведе на 15.12.2010 г. в 11:00 часа в сградата на центъра.

Офертите ще се приемат в стая 236 на II етаж в сградата на центъра, всеки ден от 9.00 до 16.00 часа, до 14.12.2010 г. включително.

12.11.2010