Медицински център XXXI ЕООД, гр. Нови Искър, обявява търг за отдаване на обекти, находящи се в сградата на Центъра

 

Медицински център XXXI ЕООД
гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле" № 121

ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ В СГРАДАТА НА МЕДИЦИНСКИЯ
ЦЕНТЪР

На основание чл. 22, ал. 4 Наредбата за общинските лечебни заведения, приета с Решение № 55 по Протокол № 58 от 11.02.2010 г. на Столичния общински съвет и Решение от 05.01.2022 г. на Управителя на дружеството за обявяване на търг за отдаване под наем на ОБЕКТИ – ПОМЕЩЕНИЯ в сградата на МЦ XXXI – Нови Искър, на ул. "Искърско дефиле” № 121, за СРОК от 36 месеца и при начална тръжна цена, както следва:

  1. КАБИНЕТ ЗА МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ № 112 – с реална площ от 16 КВ. М – БЛОК А, на първия етаж, срещу главния вход на МЦ – начална цена 55 лв. без ДДС.
  2. КАБИНЕТ ЗА МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ № 113 – с реална площ от 16 КВ. М – БЛОК А, на първия етаж, срещу главния вход на МЦ – начална цена 55 лв. без ДДС.

Съгласно Решението огледите могат да бъдат извършвани от 14.01.2022 г. до 27.01.2022 г. от 9:00 – 16:00 часа.

Документация за участие може да се закупи всеки работен ден, считано от 14.01.2022 г. до 27.01.2022 г., от 9:00 до 16:00 часа на посочения адрес, стая 236 на II етаж, след заплащане на сумата от 100 лева в счетоводството на дружеството.

Търгът ще се проведе на 28.01.2022 г. в 13:00 часа в сградата на Центъра.

Офертите ще се приемат в стая 236 на II етаж в сградата на Центъра, всеки ден от 9:00 до 16:00 часа, до 27.01.2022 г.

12.01.2022