Медицинска апаратура за различни отделения купува общинската Втора МБАЛ

Втора МБАЛ иска одобрението на Столичния общински съвет, за да закупи със собствени средства различни видове медицинска апаратура за нуждите на болницата.

За отделението по гастроентерология е необходим апарат от висок клас за извършване на видеогастроскопия и видеоколоноскопия, който е и с възможности за бронхологични изследвания. Съвременната техника ще осигури по-качествен лечебно-диагностичен процес и ще е в помощ на специализантите по специалност "Гастроентерология", които се обучават в общинската болница. 

Благодарение на модерната техника ще може да се намали болничният престой на пациентите и да се увеличи броят на прегледите, аргументира се директорът на 2. МБАЛ доц. Стефан Узунов. Със същия апарат ще могат да се правят и бронхологични изследвания при диагностицирането на пациенти от Отделението по пневмология и фтизиатрия.

За Микробиологичната лаборатория на лечебното заведение е необходима нова Автоматизирана система за хемокултури. Третият вид апарат е за високо интензивна магнитотерапия от ново поколение, който е необходим за Отделението по физикална и рехабилитационна медицина. Този вид медицинска техника е особено необходима за лечение на заболявания на опорно-двигателния апарат, неврологични заболявания на централна и периферна нервна система,  посттравматични заболявания на дихателната система.

.

15.12.2021