Литературна гостоприемница на Народно читалище "Д-р Петър Берон – 1926 г." представя поета Банко Банков

15.11.2018 г.      

Зала 2  в  Дом на архитекта, 18:00 часа

ЛИТЕРАТУРНА ГОСТОПРИЕМНИЦА представя  Банко Банков

Заповядайте!

                                   

02.11.2018