Кризисен център „Надежда“ за деца, жертви на трафик, беше открит днес в София

Центърът ще предоставя здравна, психологическа и юридическа помощ на деца, жертви на трафик и насилие, с цел тяхната социална реинтеграция. Услугата ще се управлява от Фондация „Позитивни умения на личността в социума“, а финансирането е осигурено като държавноделегирана дейност от Столичната община и Министерството на труда и социалните грижи.

"За мен като кмет и за моя екип работата с уязвими групи от хора и особено деца е една от най-важните задачи." Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова по време на откриването на Кризисния център. "Полагаме усилия за създаване на условия, близки до дома, на деца, които нямат родители, както и на деца, жертви на насилие. И в тази нелека задача е важно институциите да работят в партньорство с гражданския сектор, с неправителствените организации, които имат  капацитета и опита.  Фондация  ПУЛС е натрупала дълъг опит в тази дейност и има добра практика и резултати. Работата на институциите е да ги подкрепим и да направим този модел устойчив" – това каза още кметът Фандъкова.    

На събитието присъства и посланика на САЩ Н. Пр. Херо Мустафа, която поздрави инициаторите за създаването на Кризисния център и посочи, че е важно да се даде подслон на тези деца и да се изгради безопасна среда за тях, за да могат да се реинтегрират.

На събитието присъстваха проф. Николай Проданов – зам.-председател на Националната комисия за борба с трафика на хора, Зорница Русинова – зам.-министър на труда и социалната политика и кметът на район „Надежда“ – Димитър Димов. 

05.02.2020