Конкурс „Вековната мъдрост на нашия град“

Регламент за провеждане на

Конкурс за ученици от столичните училища

1. Тема – „Вековната мъдрост на нашия град“

2. Регламент
2.1. Конкурсът се организира от клуб „Учители“ към Столична библиотека и 149. Средно училище „Иван Хаджийски“ – София.
2.2. В конкурса може да участват ученици от всички училища и гимназии на територията на Столична община в две възрастови групи – от V до VII и от VIII до ХІІ клас.
2.3. Конкурсът е разделен на две направления:
• есе;
• стихотворение.
2.4. Обем на предлаганите авторски произведения – до четири стандартни страници (Times New Roman, single, 12).
2.5. Задължително условие е творбите да не са публикувани преди това на друго място, в това число и в интернет и социалните мрежи. Ако в която и да било фаза от конкурса бъде установена подобна практика, предлаганата творба се дисквалифицира от участие.
2.6. Творбите се изпращат само по електронен път на адрес: sofiateachers@abv.bg
2.7. Всеки участник има право да изпрати максимум по едно свое произведение в едното или в двете направления.
2.8. Няма ограничения в броя участници от всяко отделно училище.
2.9. Селекцията на изпратените произведения, както и определянето на победителите, се извършва от предварително избрано и обявено жури, в чийто състав участват:
• представител на Столична библиотека;
• представител на клуб „Учители“ към Столична библиотека;
• представител на Министерство на образованието и науката;
• представител на Асоциацията на учителите по български език и литература;
• представител на Синдиката на българските учители (КНСБ);
• университетски преподавател по българска литература;
• представител на ученическия парламент от софийско училище;
• представител на 149. СУ „Иван Хаджийски“.

2.10. Всеки член на журито има право, според собственото си желание, да участва в оценяването само в едното или и в двете направления на конкурса.
2.11. Членовете на журито участват в неговата дейност като доброволци, без възнаграждение от страна на организаторите.

3. Срокове:
• срок за изпращане на произведенията – от 15 март до 15 април 2019 г.;
• обявяване на журито в двете направления: не по-късно от 14 март 2019 г.;
• срок за оценяване на изпратените произведения от журито и изготвяне на протокол със списък на наградените – 10.05.2019 г.;
• публикуване на резултатите – не по-късно от 15.05.2019 г.;
• награждаване на победителите – 24.05.2019 г. в Столична библиотека.

4. Награден фонд:
• Първа награда за всяка една от двете възрастови групи на двете направления – електронна книга или таблет;
• Втора награда за всяка една от двете възрастови групи на двете направления –  книги и флаш-памет;
• Трета награда за всяка една от двете възрастови групи на двете направления – книги.

4.1.  Всеки участник получава едногодишна безплатна читателска карта за Столична библиотека.
4.2.  Всеки участник получава награда – книги, които ще бъдат предоставени като дарение от организаторите.

5. На класираните на първо място се осигурява участие в средства за масова информация, в което те да бъдат представени на широката публика.

6. Издаване на сборник с десетте най-добри произведения от всяко едно от двете направления – в хартиен и в електронен вид – официално представяне в Столична библиотека не по-късно от 30.06.2019 г.

7. За допълнителна информация: email: sofiateachers@abv.bg, тел. 0894442594, 0894442589 и 0885685352.

25.02.2019