Конкурсът „Зелени решения за София” започва на 15 юни

Столичната община организира  конкурс, който да поощри граждани и организации да се включат в инициативата за облагородяване на пространствата към жилищни и бизнес сгради на територията на Столична община със собствено озеленяване.

Конкурсът обхваща четири категории озеленяване:

• Най-добре озеленена тераса на жилищна сграда;

• Най-добре озеленено предблоково пространство;

• Най-добро озеленяване на дворно пространство на офис сграда;

• Най-добро екстериорно вертикално или покривно озеленяване на сграда;

Участниците трябва да представят до 3 снимки за съответната категория на имейл: so_green@sofia.bg. Озеленяването трябва да е на външни пространства: дворове, тераси, фасади, покриви и др., на територията на Столична община, при спазване на съществуващата нормативна уредба. Изпратените от участниците в конкурса снимки се публикуват на Фейсбук страницата на направление „Зелена система, екология и земеползване“ – “Зелени решения за София“. (Всяка снимка трябва да има адрес на заснетия обект, както и координати за контакт с участника, които ще бъдат защитени от Закона за личните данни).

В конкурса могат да участват организации и граждани, навършили 18 години. В надпреварата не могат да участват организации и граждани, които са подпомагани за същия терен или съответната част от него по други програми на Столична община или Столичен общински съвет през последните пет години.

Периодът за публикуване на снимки е от 15 юни до 15 юли, на страницата на направление „Зелена система, екология и земеползване“ – “Зелени решения за София“ във Фейсбук.

Класирането на участниците за всяка една категория става въз основа на броя на харесвания на снимките от посетителите на Фейсбук страницата „Зелени решения за София”, изразени чрез натискане на бутон „Харесвам”, с емотикон палец за харесване (Like). Участниците, допуснати за класиране в първите три места от всички категории, трябва да имат минимум 50 харесвания.

За да поощри участието в конкурса, „Зелени решения за София“ има определен награден фонд в размер на 10 300 лв., който ще бъде разпределен за четирите категории,  както следва:

– Най-добре озеленена (зацветена) тераса на жилищна сграда:

   • 1-ва награда – 800 (осемстотин) лв.

   • 2-ра награда – 400 (четиристотин) лв.

   • 3-та награда – 200 (двеста) лв.

– Най-добре озеленено (зацветено) предблоково пространство:

    • 1-ва награда – 1 500 (хиляда и петстотин) лв.
    • 2-ра награда – 800 (осемстотин) лв.
    • 3-та награда – 400 (четиристотин) лв.

– Най-добро озеленяване (зацветяване) на дворно пространство на офис сграда:

   • 1-ва награда – 1 500 (хиляда и петстотин) лв.
   • 2-ра награда – 800 (осемстотин) лв.
   • 3-та награда – 400 (четиристотин) лв.

– Най-добро екстериорно вертикално или покривно озеленяване на сграда:

   • 1-ва награда – 2000 (две хиляди) лв.
   • 2-ра награда – 1000 (хиляда) лв.
   • 3-та награда – 500 (петстотин) лв.

Първите трима участници по всяка от изброените категории, събрали най-много харесвания от посетителите на страницата, получават парични награди, съгласно т. 7 Награден фонд, не по-късно от 20 септември на същата година.


Регламент на конкурса „Зелени решения за София"

21.05.2019