Конкурс "Инициатива с висока обществена значимост" на Столична община за Ученически съвети

 

Конкурсът "Инициатива с висока обществена значимост" на Столична община е разработен от ученици, членове на Консултативния съвет по политики за младежта (КСПМ) и цели да мотивира и стимулира работата на Ученическите съвети.

Конкурсът награждава вече реализирани през учебната 2019/2020 и 2020/2021 година, инициативи, събития и кампании с висока обществена значимост.

Формуляр за представяне на инициатива/събитие/кампания през учебната 2019/2020 и 2020/2021 година.

 

08.09.2021