Образователен концерт за учениците от ЧУ „Веда“

16 януари (вторник) 11.00 ч.
Концертна зала ОКИ „Надежда“ 
Образователен концерт за учениците от  ЧУ „Веда“ с участието на „Симфониета „София“, диригент Кирил Ламбов

21.12.2017