Концерт, посветен на Деня на хората с увреждания, с участието на състави от Народно читалище "Бели брези"

3 декември, понеделник, ОКИ „Красно село”, 11 часа

Концерт, посветен на Деня на хората с увреждания – участват състави от Народно читалище „Бели брези”

Заповядайте!

30.11.2018