Концерт на студенти от НМА „Проф. Панчо Владигеров”

12 декември, вторник, ОКИ „Красно село”, 18 ч.

Концерт на студенти от НМА „Проф. Панчо Владигеров”

В програмата творби от Лудвиг ван Бетховен

ОКИ „Красно село” и НМА „Проф. Панчо Владигеров”

ПЛАКАТ

07.12.2017