Концерт на "Симфониета "София" и Джаз формация "София"

30 август (четвъртък) 19.00 ч.                                                                                                                             

резиденция „Лозенец“                                                                                                                                                    

Концерт на „Симфониета „София“ и                                                                                                                         

Джаз формация „София“                                                                                                                                     

диригент: Свилен Симеонов

Заповядайте!

04.07.2018