Концерт на квартет "Големинов" в ОКИ "Красно село"

Концерт на квартет „Големинов”

20 септември, четвъртък, ОКИ „Красно село” – Зала 1, 18 ч.

Програма: В. Моцарт – Струнен квартет КV 458 „Ловeн”

Allegro vivace assai

Menuetto. Trio

Andante

Allegro assai

М.Г олеминов – Струнен квартет № 3 „Старобългарски”                             

   Molto sostenuto. Allegro moderato

   Scherzando                            

   Andante sostenuto                                

   Allegro comodo     

Вход свободен!

Заповядайте!        

Плакат на концерта     

12.09.2018