Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства (ж.к. "Слатина")


Адрес: ж.к. "Слатина", ул. "Александър Момчев" № 2

Директор: Надежда Петкова

Телефон: 0887 777 852

09.05.2017