Комплексът за детско хранене в район "Люлин" възобнови работа

Комплексът за детско хранене в район "Люлин" възобнови работа от днес, съобщиха от дирекция "Здравеопазване" на СО. Абонатите на млечната кухня могат да получат храна срещу купоните, които са закупили преди налагането на карантина на комплекса. 

КДХ "Люлин" осигурява храна за 450 деца до 3-годишна възраст, раздавана в 13 пункта в столицата, както и на възпитаниците на Самостоятелна детска ясла № 41 в Люлин.
 

Пунктовете, на които се получава храна от КДХ "Люлин", са на следните адреси:

1. ж.к. "Люлин" І микрорайон, ул. "Фортов път" № 2
2. ж.к. "Люлин" ІІ микрорайон, ДГ № 35 , ул. "Г. Икономов“ № 6
3. ж.к. "Люлин" ІV микрорайон, кафе „Мони”, бл. 410, вх. А
4. ж.к. "Люлин" V микрорайон, ДГ № 57 "Хосе Марти", ул. "501" № 1
5. ж.к. "Люлин" VІ микрорайон, кафе-сладкарница между бл. 637 и бл. 638
6. ж.к. "Люлин" VІІ микрорайон, ДГ № 64 "Първи юни", ул. "Полковник Стоян Топузов"
7. ж.к. "Люлин" VІІІ микрорайон, кафе "Еспресо", бл. 801
8. ж.к. "Люлин" ІХ микрорайон, „ДКЦ ХІІ – София” ЕООД, ул. „Кореняк” № 17
9. ж.к. "Люлин" Х микрорайон, ДГ № 86 "Асен Босев", ул. "Тома Давидов" № 44
10. кв. "Филиповци", Сградата на общината, ул. „Братя Найденови” № 4
11. ж.к. "Филиповци", Здравна служба
12. "Красна поляна" – ул. “Суходолска” № 137В, работно време 11:30 до 12:00 часа
13. "Връбница" – кафе „Фантазия”, ул. „Връх Манчо”, бл. 4.

02.12.2020