Комисията по околна среда одобри нови четири мерки към механизма за реакция при замърсяване на въздуха

На редовното си заседание днес,16 януари, Постоянната комисия по околна среда към Столичния общински съвет разгледа и подкрепи предложението, представено от зам.-кмета по околна среда на София Йоана Христова, за промяна в част от елементите към механизма за реакция при замърсяване на въздуха в столицата. Напомняме, че механизмът е част от Програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух на Столична община до 2020 с над 100 мерки, а докладът с окончателния му вариант предстои да бъде разгледан и приет на заседание на Столичния общински съвет на 25 януари 2018 г.

С приетото днес предложение отпадат мерките: увеличение на цената на "Синята зона" от 2 лв. на 4 лв. в дните с очаквано превишение и безплатно паркиране в буферните паркинги срещу документ за масов градски транспорт (билет или карта) за съответния ден. На тяхно място бяха предложени такива, които да бъдат използвани заедно или поотделно, по преценка на екипа на Столична община. Новите мерки са: забрана за паркиране в части или в цялата "Синя зона", забрана за влизане в карета от центъра, сезиране на КАТ за масирани проверки и въвеждане регламент за навлизане на МПС в "Зона Център“ на принципа четни и нечетни номера на автомобилите.

Одобреният от членовете на Постоянната комисия по околна среда доклад с мерки от механизма ще влиза в сила в две ситуации – при отчитане на прогнозна стойност, надвишаваща 200 µg/m3 (микрограм на кубичен метър) в два последователни дни или при реално отчетено замърсяване от над 200 µg/m3 (микрограм на кубичен метър) в два последователни дни на 2 от градските станции или за един ден на четири от градските станции. В допълнение към това при реализирано превишаване може да бъде въведена и допълнителна мярка – „зелен билет“ на цена от 1 лв. на ден за целия градски транспорт.

Постоянната комисия по околна среда подкрепи и да бъде даден мандат на кмета на Столична община да внесе предложения за промяна в националното законодателство, свързани с поставяне на стикери за екологичния клас на МПС, както и за даване на възможност на общините за ограничаване на движението на МПС по технически характеристики (екологичен клас) при необходимост.

 

 

 

16.01.2018