КНСБ: Кметът Фандъкова изпълни поетите преди четири години ангажименти

Кметът Фандъкова изпълни поетите преди четири години ангажименти пред КНСБ. Този факт бе отчетен от президента на КНСБ Пламен Димитров по време на среща, на която бе обсъдено изпълнението на подписаното по време на предизборната кампания през 2015 година Споразумение за сътрудничество между Йорданка Фандъкова  и Конфедерацията на независимите синдикати в България.   

Повишаването  на заетостта и доходите във всички сектори и подобряване на условията на труд са част от осемте приоритетни области, които включва споразумението.

"За нас Споразумението в огромната си част е изпълнено" – каза  Пламен Димитров и отчете като особено успешни политиките в секторите „Образование“, „Култура“ и „Транспорт“. Висока оценка бе дадена на направените инвестиции в обновяването на градския транспорт, изграждането на метрото, строителството на детски градини, което повишава и обхвата на децата в образователната система,  както и подписаните колективни трудови договори в тези сектори. Само преди седмица по инициатива на КНСБ бе подписано 3-годишно рамково споразумение в сектор „Транспорт“ за ежегодно увеличение на заплатите на работещите в четирите дружества на столичния обществен транспорт.  

В София наетите лица са 775 000. През изминалите четири години средната заплата в София се е повишила с 40 процента и е по-висока от средната заплата в страната с 38 процента. Пламен Димитров посочи, че в сектора "Социални дейности" и "Училищно и детско здравеопазване" са необходими допълнителни усилия и средства и очаква активен диалог и подкрепа от кмета Фандъкова.

Йорданка Фандъкова благодари на федерациите на  КНСБ за сътрудничеството и активния социален диалог, както и за експертната подкрепа,  която оказват на Столичната община при решаването на конкретни задачи. "Преди четири години аз получих голяма подкрепа и доверие от КНСБ с много ясни задачи. Споразумението, което подписахме тогава, съдържа ясни ангажименти, които са подплатени с реалистичен анализ за възможностите на града. Знаете, че аз не обещавам всичко на всички – подчерта Фандъкова. – София е водещата икономика в България и 40 процента от БВП се произвежда тук. Залагаме на условия за развитие на икономиката чрез инвестиции в двете най-важни сфери: образование и инфраструктура, а една от новите задачи на града е намирането на стратегически инвеститор в технологично производство."

Кметът Фандъкова припомни, че Столичната община е един от големите инвеститори в града. Безработицата остава на ниски нива като от 4.3%  преди четири години днес е едва 2 процента. Столичният кмет даде и примери за разкриване на нови работни места – 190 места за учители и помощник-възпитатели в новопостроените детски градини и още 350 в столичното метро. С пускането на третата линия предстои да бъдат наети още 250 човека. "Двете области, в които цялото общество сме длъжници, са здравеопазване  и социалните дейности" – посочи още Фандъкова. Тя подчерта,  че се е запознала с  предложението на КНСБ за увеличаване на стандартите на национално ниво и категорично ги подкрепя. "Успяхме да инвестираме сериозни средства и да затворим  домовете от стар тип като изградихме нови къщички от семеен тип, но трябва да направим така, че там да работят мотивирани хора.

По време на срещата КНСБ поставиха и въпроса за учредяване на Общински съвет за тристранно сътрудничество. 

30.07.2019