Кметът на Столична община Йорданка Фандъкова сформира Консултативен младежки съвет

Кметът на Столичната община сформира  Младежки консултативен съвет по политиките за младежта. Със заповед на  кмета е разписана процедура за избор на членове на съвета. Организациите, ученическите и студентски съвети, които желаят да участват със свои представители в КСПМ, следва да подадат писмено заявление, което се подава в деловодството на Столична община. Правилата и необходимите данни на заявителя са посочени в Стратегия за младите хора на Столична община 2017 - 2027 г.

Стратегията “София–град на младите и активните”е изработена в резултат на сътрудничество и диалог с гражданския сектор. Тя беше приета с пълно единодушие от Столичен общински съвет в деня на българските студенти – 8 декември 2016 г.
Като неразделна част от документа е и годишният план за действие, който към момента изпълняваме.
Разчитаме на активността на всеки един млад човек, който желае активно да се включи в работата на общината. 

23.05.2017