Кметът на София Йорданка Фандъкова участва в седмичната оперативка за ремонта на зоната на ул. "Граф Игнатиев"

На 19 юли кметът на София Йорданка Фандъкова присъства на седмичната оперативка за ремонта на зоната на ул. "Граф Игнатиев". В нея участваха още зам.-кметът по транспорт Евгени Крусев и представители на всички участници в изпълнението на обекта: проектант, изпълнител, строителният надзор, както и дирекция "Зелена система", експлоатационните дружества и Столичният инспекторат.

Кметът на София налага санкция до 50 хил. лв. на фирмата изпълнител заради дърво на ул. "Солунска", което беше увредено при монтаж на подземен контейнер. Проектът за ремонта на зона 2 беше променен по искане на кмета Фандъкова, с което се допуска премахване само на сухи и опасни дървета. "По ул. "Граф Игнатиев", ул. "Солунска", пл. "Славейков" и ул. "Шести септември" ще бъдат засадени още 76 нови дървета.

До момента на обекта вече са изградени инженерните комуникации: топлофикационен колектор, водопроводна и канализационна инфраструктура, положена е кабелната мрежа на уличното осветление и са изградени нови колектори за електропреносната мрежа. Започна полагането на новия релсов път на пл. "Славейков".  Кметът на София Йорданка Фандъкова посочи, че най-важно е качественото изпълнение на ремонтните дейности във всичките им части. До завършването на ремонта на зоната на ул. "Граф Игнатиев" на изпълнителя се задържа 600 хил. лв. гаранция за добро изпълнение. При неспазване на срока за завършване неустойката е 240 хил. лв. за всеки ден просрочие. А при некачествено изпълнение се налага санкция от 1,2 млн. лв.

20.07.2018