Кметът на София Йорданка Фандъкова се срещна с регионалния директор на УНИЦЕФ Афшан Кан

За децата – жертви на насилие най-важно е насилието да спре, да получат подкрепа и да преодолеят травмата. Силни общински услуги и партньорство с родители, неправителствен сектор, медии и УНИЦЕФ са част от решението. Зад това се обединиха на среща днес кметът на София Йорданка Фандъкова, регионалния директор на УНИЦЕФ за Европа и Централна Азия Афшан Кан, Фондация „Асоциация Анимус“. Срещата се проведе в детски център за застъпничество и подкрепа „Зона ЗаКрила“. 

Темата за превенцията е много важна и е ключово работата както в детските градини и училищата, така и с родители и учители на място, каза кметът Фандъкова.

Столична община и УНИЦЕФ са дългогодишни партьори в подкрепа на децата в неравностойно положение, както и на техните семейства. През 2015 г. Столична община, в партьорство с УНИЦЕФ и фондация „Асоциация Анимус“ разкриха център за подкрепа „Зона ЗаКрила“. В Центърът са развити специализирани програми за работа с деца и семейства, които включват психологическа, психотерапевтична, социална и юридическа помощ и застъпничество, и отговарят на най-добрите европейски практики за интегрерани услуги. Центърът „Зона ЗаКрила“ има две основни задачи - да осигури закрила за деца, жертви или свидетели на насилие и да им даде крила да продължат пълноценно живота си.

04.07.2017