Кметът на София Йорданка Фандъкова с изказване пред Седмия Кохезионен форум на Европейската комисия

Фандъкова: София е много добър пример за използването на европейски средства за подобряване на средата и качеството на живот

Фандъкова: София е много добър пример за използването на европейски средства за подобряване на средата и качеството на живот

„Европейските градските политики, които гарантират устойчивото високо-технологично и екологично градско развитие, от една страна, препотвърждават европейската солидарност на нивото на гражданите, а от друга, имат значителен принос за икономическият ръст на Европейския съюз.

Дневният ред на София е подобряване на качество на въздуха, опазване на околна среда, енергийна ефективност, нови технологии и иновации за развитие на града, качествено образование и социалното включване.
 

Във всяка от тези сфери ни защитаваме проекти и търсим подкрепата на Европейската комисия. Успехите на София, които постигнахме през последните години, се дължат именно на доверието, което изградихме с нашите европейски партньори”. Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова в рамките на Седмия Кохезионен форум на Европейската комисия, който се провежда в Брюксел.

Фандъкова участва във форума по покана на комисаря по регионална политика Корина Крецу.

Кметът Фандъкова посочи, че София е много добър пример за използването на европейски средства за подобряване на средата и качеството на живот и поканата към мен е признание за мястото и ролята на София в този процес.

От 2007 до 2013 година София е реализирала проекти на обща стойност 3 милиарда лева, като два милиарда от тях са от европейски средства. Най-големият проект със значение както за транспорта, така и за околната среда, е метрото. От общо около 450 милиона евро, 200 милиона евро за строителството на метрото през миналия програмен период бяха предоставени чрез Кохезионния фонд. Както метрото, завода за отпадъци и новите автобуси се виждат. Гражданите на София виждат къде се инвестира и това се оценява от Европейската комисия, каза също Фандъкова.

Със строителството на третата линия, която ще завършим през есента на 2019г., ще намалим вредните емисии с 90 хил. т., а половината от пътуванията с градския транспорт ще се извършват с метро. По думите на кмета Фандъкова модернизацията на градския транспорт започнахме с подкрепата на европейските програма и сега половината от градските автобуси в София са нови, нови са и 90% от тролеите. Продължаваме със закупуването на нови автобуси на природен газ, на първите електробуси и отново с подкрепата на ОП „Региони в растеж“ на още 13 нови трамваи. Благодарение на европейската солидарност София има изцяло завършена система за третиране на битовите отпадъци, отговаряща на най-стриктните изисквания на ЕК за опазване на околната среда. Превърнахме отпадъците на София в ресурс за производство на енергия и компост. В момента разработваме проекта за третата фаза, с която горивото от завода ще се превръща в топлинна енергия за гражданите, каза кметът Фандъкова. В изказването си в Брюксел столичният кмет посочи защитените от Столична община  близо 1 милиард евро безвъзмездни европейски средства по оперативните програми до 2020 г.

Кметът Фандъкова акцентира върху необходимостта от още по-голяма резултатност на вложените средства. По думите й „Гражданите остават нашият най-голям съюзник, за което е нужно кохезионната политика да продължи и да води до по–голяма резултатност от вложените средства. Дебатът за преодоляване на социалните и икономически различия трябва да бъде с фокус върху промяна на подхода на прилагане на тази политика, диференциран подход към различните градове и региони и решения, които да бъдат близки до хората и да отразяват техните реални нужди. Само, когато имаме ясни приоритети и интегрирани решения, можем да говорим за преодоляване на различията. Кохезионната политика трябва да продължи да е по-гъвкава и ориентирана към резултати за хората. ”

Йорданка Фандъкова проведе отделно срещи с Юрки Катайнен – вицепрезидент на ЕК за растеж, инвестиции и конкурентноспособност и комисаря по регионална политика Корина Крецу в присъствието на българския евродепутат и председател на Комисията по регионално развитие Искра Михайлова, както и с Витория Алиата ди Вилафранка, директор на Главна дирекция „Регионална и урбанистична политика" на ЕК, с председателя на Комитета на регионите Марку Маркула. На тях те обсъдиха проектите за развитие на София.

27.06.2017