Кметът на София Йорданка Фандъкова присъства на седмичната оперативка на обект „Граф Игнатиев“

По време на срещата си със строителите и надзора на ул. „Граф Игнатиев“ кметът Фандъкова подчерта, че е важно обектът да се изпълни качествено и в срок.

В оперативката участваха зам.-кметът Евгени Крусев, кметът на район „Средец“ Мария Ачкова,  проектантите, надзора, представители на изпълнителя на обекта G.P Group, както и  представители на всички експлоатационни дружества, които имат инфраструктура в зоната на ул. „Граф Игнатиев“.  Ръководителят на обекта Георги Гигов  увери столичния кмет, че към момента строително-монтажните работи се движат по предвидения линеен график.

В отсечката на ул. „Граф Игнатиев“  от бул. „Витошка“ до  ул. „Денкоглу“ са изпълнени демонтажните работи на настилката и релсовия път и приключва реконструкцията на подземните комуникации. Изградени са: топлофикационният  колектор, водопроводната и канализационната инфраструктура, положена е кабелната мрежа на уличното осветление и са изградени нови колектори за електропреносната мрежа.  

Кръстовището на ул. „Граф Игнатиев“ и ул. „Денкоглу“  е изпълнено на бетон и се планира на 2 юли да бъде пуснато временно  движението, като на следващ етап ще бъде положена и пътната настилка. 

В зоната на площад  "Славейков" са изпълнени демонтажните работи  и приключва изграждането на подземните комуникации. Предстои изграждане на колекторите на ЧЕЗ и кабелната мрежа за  уличното осветление. Изградена е на 90 процента стоманобетоновата конструкция на релсовия път и от 26 юни започва полагането на релсовия път.

Продължава демонтажът на релсовия път и подмяната на водопроводните отклонения към сградите в  участъка на ул. "Граф Игнатиев“ от ул. „Раковски“ до ул. „6-ти септември“, както и в участъка от бул. „Васил Левски“ до бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“. Предстои на 2 юли да бъде затворено кръстовището на ул. „6-ти септември“ и ул. „Граф Игнатиев“  за реконструкция на топлофикационната  мрежа, преминаваща през кръстовището.

Продължават ремонтните дейности и по ул. „Солунска“. В участъка  от ул. „Хр. Белчев“ до ул. „Ангел Кънчев“  се работи по възстановяване на паважа на пътното платно. Автомобилното движение ще бъде пуснато на  1 юли, след което продължава работата по тротоарите.

 

 

21.06.2018