Кметът на София Йорданка Фандъкова представи проекта за бюджет на Столична община за 2018 г.

Средствата, които се предвиждат за капиталови инвестиции в София,  са  близо 500 млн. лева


"Общият размер на бюджета на Столична община за 2018 г. е 1,433 млрд. лв., което е със 104,868 млн. лв. повече от 2017 г. Собствените приходи са 653,9 млн. лв., което е с 30.4 млн. лв. повече от тази година. Тенденцията в последните години е на постоянен ръст на собствените приходи като от 2012 до 2016 г. сме осигурили 151 млн. лв. повече", каза кметът на София Йорданка Фандъкова.
Кметът Фандъкова посочи, че "преди дни получихме повишение на кредитния рейтинг на София от международната рейтингова агенция "Стандард енд Пуърс" (S&P Global Ratings). Дългосрочният кредитен рейтинг на София е повишен от
ВВ+ на ВВВ – със стабилна перспектива. Това показва, че политиката ни в сферата на финансите е правилна, а тя е политика за много сериозен контрол и последователност при формирането и планирането на бюджета на Столична община", коментира кметът Фандъкова. "Заложили сме на последователна работа по отношение на осигуряване на средства за различни дейности и за инвестиции в града", каза Фандъкова.
Кметът представи бюджета на общината: Планираните приходи от местни данъци са 306,6 млн. лв. (13 млн. лв. повече), а неданъчните приходи са 347,3 млн. лв. (17,3 млн. лв. повече). От данъка върху недвижимите имоти, който плащат всички собственици на имоти в София, планираме да съберем 103 млн. лв., а от такса смет, с която финансираме изцяло почистването и третирането на отпадъците – 200 млн. лв.
"Средствата, които осигурихме за капиталови инвестиции в София за 2018 г., са 492,988 млн. лв. От тях 383,613 млн. лв. са средствата, които Столична община е защитила по оперативни програми да бъдат инвестирани в София.
Най-големият обект е строителството на третия лъч на метрото. 327,383 млн. лв. ще инвестираме през 2018 г. в изграждането на първите 12 станции от третия лъч. От тях 16,751 млн. лв. са собствени средства от бюджета на общината. На фона на цялото финансиране, което осигурихме, това е малък процент, но за Столична община това са много средства, с които осигуряваме съфинансирането", посочи кметът.
"В областта на транспортната инфраструктура 103,675 млн. лв. инвестираме в реконструкции на улици и булеварди, изграждане и ремонт на улици в кварталите, цялостни ремонти на трамвайни трасета и мостови съоръжения", каза Фандъкова. Основните обекти са: довършване на разширението на бул. "Т. Каблешков" от бул. "Бъкстон" до бул. "Цар Борис III". Освен това се планира да започнем изграждането на южното платно на бул. "Каблешков" от бул. "България" до ул. "Костенски водопад", където имотите са отчуждени; изграждане на локалната улична мрежа на Северната скоростна тангента при приключване на отчуждителните процедури, които се обжалват от собственици на имоти. Планира се да започне първият етап от изграждането на Източната тангента от бул. "Ботевградско шосе" до Северна скоростна тангента. Ще бъде довършена реконструкцията на бул. "Монтевидео" до бул. "Н. Петков".
"Предвижда се и продължение на ремонта на бул. "Шипченски проход" след като изберем нов изпълнител. Продължава ремонтът на мостови съоръжения, като сме отделили 4 млн. лв. Ще започне ремонтът на на ул. "Граф Игнатиев" и пл. "Славейков". Другите обекти, който започват през 2018 г., са цялостна реконструкция на трамвайното трасе по бул. "Цар Борис III" (без участъка при Руски паметник), трасето по ул. "Каменоделска", както и довършване на участъка от бул. "България".
Общинското дружество "Столичен автотранспорт" провежда две процедури за доставка на 120 автобуса на природен газ и 20 електробуса.
Общо 37,720 млн. лв. ще бъдат инвестирани в поддръжка, ремонт и изграждане на улици в кварталите. За основен ремонт на улично осветление и изграждане се предвиждат 6 млн. лева. 
Общо 32 261 млн. лв. се планират за строителство, основни ремонти и енергийна ефективност на общински детски градини и училища.

Заместник-кметът по финанси Дончо Барбалов направи презентация на общинския бюджет по дейности. Той посочи също, че София формира 40% от БВП на България и е най-голямата областна икономика с 26.7 хил. лв. БВП на глава от местното население (2.2 – 2.3 пъти по-висока стойност от средната за страната, 2015 г.). София се отличава с най-ниската безработица в България.
Коефициент на икономическа активност е 62.1% срещу средно за страната 53.3%, а делът на висшистите в София e 51.4% от населението. В София е регистриран най-високият коефициент на заетост в България сред населението в трудоспособна възраст – 72.%.

08.12.2017