Кметът на София Йорданка Фандъкова посети завода за регенерация на градски отпадъци „Гетлини еко“ в Рига

Кметът Фандъкова прояви интерес към използваната от латвийската столица технология за оползотворяване и системата за събиране и преработка на отпадъците. Усилията на общината в Рига, както и във всички големи европейски градове, е оползотворяването на отпадъците, тяхното рециклиране и производство на електрическа и топлинна енергия.

Преди две години София реализира проект за Интегрирана система от съоръжения за третиране на твърди битови отпадъци с 85% безвъзмездно европейско финансиране по ОП „Околна среда 2007-2013“. С изградените инсталации от отпадъци произвеждаме ресурси – ел. енергия и компост. От началото на тази година от зелени и био отпадъци са произведени 6478 тона компост и 1553 MW ел енергия. В завода са преработени над 249 700 тона смесени битови отпадъци. В процес на подготовка е третата фаза на проекта, която е изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF гориво на територията на „Топлофикация София“ с финансиране от ОП „Околна среда 2014-2020“.

В момента проектът за трета фаза на завода е на етап финализиране на предпроектно проучване и подготовка на апликационна форма, заедно с изискуемите, съгласно изискванията на ЕК, документи. В работата върху подготовка им участват експерти от Европейската инвестиционна банка и „Джаспърс“.

Капацитетът на инсталацията е за оползотворяване на 180 000 тона RDF на година и ще се произвеждат:

- 135 000 MWh електроенергия, достатъчна за покриването на нуждите на 25 000-30 000 домакинства;

- 390 000 MWh топлоенергия, достатъчна за покриването на нуждите на 30 000-40 000 домакинства;

- Ще се намали консумацията на природен газ с 65 000 000 Nm3.

Общата енергийна ефективност на инсталацията е над 90%.

Кметът на София е в Рига във връзка с провеждането на шести директен диалог между кметовете на столици в Европейския съюз и ще участва днес във форум „Кметовете на столици на Европейския съюз, обединени за бъдещето в рамките на променящия се Европейски съюз“.

22.09.2017